O nas

Naša vizija je postati ena vodilnih agencij v osrednji Evropi. Za naše stranke želimo vzpostaviti najvišji nivo finančno premoženjskega skrbništva, ki se odraža skozi visoko strokovnost svetovanja in neprestano skrb za njihove interese.

Osveščati in pomagati ljudem na področjiu investicij, varnosti ter zavarovanj bančnih in lizing poslov, še posebej pa na področju socialne varnosti in pokojninske problematike. Vzpostaviti dolgoročni odnos s strankami preko stalnega finančno premoženjskega monitoringa.

Nase temeljne vrednote so:

STROKOVNOST - naše delovanje temelji na visokih strokovnih kriterijih, ki jih svetovalci pridobivajo s stalnim izobraževanjem in izpopolnjevanjem na vseh področjih našega delovanja.

PRILAGODLJIVOST - vsaki stranki se posvetimo s popolno predanostjo njenim željam, potrebam in zmožnostim.

POŠTENOST - naše svetovanje temelji na odkritosti, zaupanju in odgovornosti do strank. Ob tem upoštevamo najvišje strokovne in moralne standarde.

SKRBNOST - za naše stranke skrbimo dolgoročno in celovito.